kontakt | dodaj do ulubionych | strona główna
 


e-mail: polho@neostrada.pl | tel. (+48 32) 431 83 00

 


Jak mówią ekolodzy przestrzeń jest wyczerpalnym i nieodnawialnym zasobem środowiska, dlatego musimy zajmować się odzyskiwaniem przestrzeni - rekultywacją i ponownym wykorzystaniem terenów zniszczonych przez przemysł. Jest to problem szczególnie istotny dla terenów Śląska, w którego krajobraz wpisane są od dziesięcioleci pozbawione roślinności pokopalniane zwałowiska, osadniki i zalewiska wód gruntowych, spowodowane górniczą eksploatacją tych obszarów.

ODZYSKIWANIE PRZESTRZENI

W Czerwionce Leszczynach na terenach dawnej kopalni Dębieńsko, trwa likwidacja składowanych tu przez lata szkodliwych odpadów powęglowych. Prowadzi ją nasza firma, jedyna w europie wykorzystująca unikatową technologię.

OPIS PROCESU ODZYSKU

Tereny zakładów pofloatacyjnych gdzie składowane były odpady pofloatacyjne z produkcji dawnej kopalni Dębieńsko.

Składowany materiał jest eksploatowany przez nasz sprzęt i stanowi surowiec do odzysku węgla w naszym zakładzie przeróbczym wg technologii niemieckiej. Jest to technologia floatacyjnego wzbogacania. W wyniku floatacji oddziela się produkt pianowy, który jest węglem (odzyskiem węgla) i pozostałości iłowe - najdrobniejsze ziarna (bezużyteczne).

Eksploatujemy koparkami i transport prowadzony jest samochodami ciężarowymi do punktu nadawy na halę wzbogacania.

Samochody, które przywiozły surowiec z osadnika na plac składowy, wracają po następny materiał. Surowiec transportowany jest przenośnikiem na halę wzbogacania.

PROCES ODZYSKIWANIA

Dyspozytornia zakładu wzbogacania odpadów pofloatacyjnych.

Na zdjęciach poniżej jest pulpit sterowniczy wyposażony w dziesiątki różnego rodzaju sterowników i czujników urządzeń pokazujących stan pracy urządzeń, mający wpływ na proces technologiczny oraz umożliwiający regulacje tego procesu.

Surowiec z osadnika który jest kierowany do zakładu, wchodzi do bębna przemywającego, który ma za zadanie przeistoczenie go w zawiesinę, która jest poddawana dalszym procesom przeróbczym, głównie metodą floatacji pianowej, dzięki której odzyskujemy substancję użyteczną - czyli węgiel - który jest w dalszym procesie kierowany do urządzeń suszarniczych. Zawiesina wodno-iłowa z bębna przemywającego poprzez zbiorniki i układy pompowe jest kierowana do floatowników pneumatycznych, gdzie następuje główny akt wzbogacania tego materiału. W wyniku floatacji uzyskujemy dwa produkty:

  • koncentrat węglowy,
  • odpad wysokozapopielony.

Koncentraty węglowe są odwadniane na urządzeniach odwadniających próżniowych tj. filtrach bębnowych i filtrach taśmowych. Natomiast odpady floatacyjne poprzez zagęszczacz promieniowy są kierowane do stacji odwadniania tychże odpadów i po ich odwodnieniu są spowrotem kierowane do osadnika i służą do celów rekultywacyjnych.

Koncentraty węglowe po wysuszeniu wstępnym na urządzeniach odwadniających są kierowane do dalszych procesów w suszarce w celu uzyskania końcowych parametrów jakościowych.


Końcowym etapem jest załadunek gotowego produktu węglowego.

Korzyści dla kopalń i przemysłu węglowego:

  • finansowe
  • opróżnianie zbiorników z odpadami
  • realizacja polskiej i unijnej ustawy o odpadach i ochr. środowiska
  • rekultywacja terenów poodpadowych, które następnie służą samorządom w procesie zagospodarowania i wykorzystaniu ich potem komercyjnie.

Koncentraty węglowe jakie produkuje POLHO to dobry przykład wykorzystania odpadów, które nieprzetworzone zalegają na hałdach kopalnianych, zajmując cenną przestrzeń.

 
 
Polho Sp. z o.o.
Producent koncentratu węglowego z odpadów pofloatacyjnych

44-230 Czerwionka - Leszczyny, ul. Przemysłowa 12
tel. (+48 32) 431 83 00, pow.rybnicki, woj. śląskie
projektowanie stron www iPolska.com.pl